Intervisie

Behoefte aan Intervisie?
Regelmatig hoor ik dat collega’s/zzp-ers/therapeuten behoefte hebben aan intervisie. Maar dat het lastig is om dit op een goede manier met elkaar vorm te geven. Vanuit mijn ervaring als hulpverlener en manager ben ik gewend om intervisie te begeleiden. Ik kan daarom begeleide intervisie faciliteren. Dit kan voor al bestaande groepen of groepen die samengesteld kunnen worden, afhankelijk van de individuele behoefte.
Ik werk vanuit de balans tussen Vaardigheden en Uitdaging; ervaar en behoud de Flow in je werk.


Intervisie is iets voor jou als je

  1. meer wilt leren over de manier waarop je je vak uitoefent, hoe je je tot de dingen verhoudt, hoe collega’s hier tegenaan kijken.
  2. Als je wilt bijdrage aan de ontwikkeling van collega’s
  3. Als je de beroepsmatige eenzaamheid herkend en hier iets aan wilt doen.

Waarom begeleiding? Meestal is het in de eerste vier sessies heel helpend als iemand het proces stuurt. En die  de opzet, methode en werkverhoudingen in de intervisie kan begeleiden. Om op die manier met elkaar een duidelijk onderscheidt te krijgen in casusistiekbespreking, praktische tips en trics en de intervisie op zich. Intervisie wordt altijd zeer gewaardeerd maar is vaak lastig om met elkaar in een goede structuur neer te zetten.

Geef een reactie